De filosofie van het Dataïsme (lezing)

Hans Busstra
Datum: 14/03/2023
Aanvang: 19.30 uur
Entreeprijs: € 7,50

Het “Inspiratieplein” is een initiatief van de Grote Kerk 

De filosofie van het Dataïsme – Lezing door Arjen Dijkstra i.s.m. Growing Emmen

De werkelijkheid vangen in data: wetenschap of moderne mythe?

Technologische ontwikkelingen lijken onontkoombaar, je moet er in mee. Tegelijk boezemen ze ook angst in. Aan welke machten geven we ons eigenlijk over? Hebben we er vat op met alle snelle ontwikkelingen?

De lezing van Hans Busstra zal ons misschien niet direct geruststellen, maar stelt wel belangrijke vragen. Hij neemt ons aan de hand van technologische ontwikkelingen mee naar de onderliggende filosofische aannames. Is de hele werkelijkheid wel in data te vangen? Busstra bekritiseert het idee dat de werkelijkheid te reduceren is tot 1-en en 0-en. De mensheid lijkt zich veelmeer in een overgangsfase te bevinden van een materialistisch wereldbeeld, naar een wereldbeeld waarin materie niet op zichzelf ‘bestaat’, maar zich in relatie tot de menselijke geest aan ons voordoet. Vooraanstaande quantumfysici zagen verbanden tussen de quantumtheorie, oosters denken en westerse mystiek. Zo lijkt de moderne wetenschap religieus denken – in symbolische en vrijzinnige zin- eerder te ondersteunen dan te bekritiseren.

Essayist en documentairemaker Hans Busstra (o.a. VPRO Tegenlicht) verdiepte zich in de digitale wereld en onderzoekt hij de relatie tussen technologie, wetenschap en religie.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van de Grote Kerk: www.grotekerkemmen.nl
Of mail naar: inspiratieplein@grotekerkemmen.nl

 

Drents Peil XL 2023 Showcase Festival

Drents Peil XL 2023 Showcase Festival

Blue Attics, Almost Weekend, Nina Wood, Radiant Sculptures, Bliss en Helen Jewett


30/09/2023
Jelmer de Moed en Rik Kuppen

Jelmer de Moed en Rik Kuppen

Klarinet en Piano


08/10/2023
Drents Symfonie Orkest

Drents Symfonie Orkest

o.l.v. Pieter Cox


12/10/2023
Solotour Matthijn Buwalda

Solotour Matthijn Buwalda

Matthijn Buwalda


27/10/2023
Herinneringen aan Rachmaninov

Herinneringen aan Rachmaninov

Sofia Vasheruk en Aleksandra Kaspera


12/11/2023
Jawik Krudde

Jawik Krudde

Bij benadering


16/09/2023 tot en met 21/11/2023
Kerstprogramma Roon Staal

Kerstprogramma Roon Staal

Roon Staal


20/12/2023
Matricale (madrigalen)

Matricale (madrigalen)

Nymhpéas Trombone Quartet


28/01/2024

Grote Kerk Emmen
Schoolstraat 5, 7811 XX Emmen

Postadres:
Stichting Grote Kerk Cultureel
Kapelstraat 25, 7811 HC Emmen

tel. 06 27650121 of
tel. 0591 645180
info@grotekerkcultureel.nl

IBAN: NL35RABO 0114 5821 30

Privacyverklaring

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.